Uz RTU Lapu

MAŠĪNU UN MEHĀNISMU  DINAMIKAS  ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ LABORATORIJA

Ezermalas 6 • Rīga • LV-1006  

( Tel:  +371 67089396  This page in English 

        MMD ZPL

 

Vēsture

 

Zinātniskais personāls:

·   J. Auziņš, Dr.sc.ing., profesors, e-pasts: auzinsjp@latnet.lv

·   A. Boiko, Dr.sc.ing., pētnieks, e-pasts: aleksandrs.boiko@rtu.lv

·   A. Januševskis, Dr.sc.ing., profesors, laboratorijas vadītājs, e-pasts: janush@latnet.lv

·   J. Januševskis, Dr.sc.ing., docents, e-pasts: janisj@latnet.lv

·   A. Meļņikovs, Dr.sc.ing., pētnieks, e-pasts: anatolijs.melnikovs@rtu.lv

·   O. Onževs, Dr.sc.ing., pētnieks, e-pasts: oskars@rtu.lv

·   O. Sīmanis, M.sc.ing., doktorants, e-pasts: oskars@temeso.lv

·   I. Vaicis, M.sc.ing., doktorants, e-pasts: ivovaicis@inbox.lv

 

Perspektīvās zinātniski – tehniskās izstrādnes:

·   Programmatūra

·   Vibrotriecienpresēšanas tehnoloģija

·   Preču vilcienu sakabes triecienslāpētājs

·   Laukakmeņu griešana un apstrāde ar ūdens strūklu

 

Jaunākās publikācijas

Pētnieciskie projekti

Lekciju kursi studentiem

Konferences

RTU P-04 Promocijas padomes lēmumi un izskatītie promocijas darbi

Informācija tikai sadarbības partneriem

Eksperimentu plāni

Copyright © RTU MMDZPL                                                   Lapa papildināta @: 2015. 01. 06.